Sådan registrerer du din LEI-kode

Jordan

Ideen er, at det er vigtigt for os alle sammen, at der er ‘hånd i hanke’ med verdensøkonomien. Med LEI-koderne får myndighederne et redskab til at overvåge pengestrømme på globalt plan, og dermed bliver det muligt at forudsige globale økonomiske kriser. Det kan kun være til gavn for alle.

Desuden er LEI-systemet åbent, så du selv kan gå ind og tjekke enhver ‘juridisk enhed’, som udbyder LEI-koder. Altså har du mulighed for at informere dig om handelspartnere ude i verden. Har du fået en ny kontakt eksempelvis  i Kina, kan du tjekke den pågældendes identitet i LEI-systemet. Det giver en vis tryghed.

Blandt forkortelserne ovenfor mangler vi at beskrive LOU. En sådan ‘Lokal Operativ Enhed’ er simpelthen din udsteder af LEI-koden. LOU er derfor den lokale enhed, der er autoriseret af GLEIF til at udstede LEI-koder. LOU tjener nogle penge på denne service, men LOU skal samtidig betale gebyr til GLEIF.

Sammenlign priser på LEI koder

Når du vælger din LOU, skal du derfor lige tjekke, at alle gebyrer er inkluderet i prisen. Det er rimeligt nok, at der skal betales et gebyr til GLEIF, fordi systemet på den måde bliver selvfinansierende. Men når du sammenligner priser på LEI-koder, bør det være gennemsigtigt, så du ved præcis, hvad du betaler for.

Som sagt skal alle udstedere af LEI-koder over hele verden arbejde efter de samme regler, og hele molevitten skal registreres korrekt i databaserne. Men selvom det altså er ens regler, så er der ikke bestemmelser for, hvad koderne skal koste, eller hvilken service udstederen skal yde.

GLEIF har blot angivet nogle rammer for prissætningen, nemlig at det skal være rimeligt i forhold til at dække udstederens omkostninger, gebyrer, og så videre. Men det giver altså et vist spillerum for udstederne, og det kan derfor betale sig at sammenligne udstederne, både i forhold til pris og i forhold til den service, de yder. For danske virksomheder er det klart bedst at have en dansk udsteder af LEI-kode.

Med en dansk udsteder kan du få support på dansk, og det er også mere overskueligt at sammenligne service og pris mellem danske udstedere. Prisen varierer generelt mest i forhold til hvor lang tid, din LEI-kode skal være gyldig. Du betaler for et slags ‘abonnement’, og hvis du betaler for eksempelvis 5 år ad gangen, bliver prisen pr. år langt lavere, end hvis du kun betaler for 1 år ad gangen.

Myndighederne kan kontrollere, hvem der betaler penge til hvilke modtagere, og så videre. Men det er ikke kun kontrol.